002_vbb2_v011_bb2_sa2-cg_anatomy_per9_2

СЛУХ И ЗАГУБА НА СЛУХА

Слухови Импланти

СЛУХ И ЗАГУБА НА СЛУХА

Нещо в нашия слух не е както трябва? Не чуваме?

Всяка част на ухото играе важна роля в изпращането на звукова информация към мозъка. Загубата на слуха се дължи на увреждане на една или няколко части на външното, средното или вътрешното ухо.

Загубата на слуха винаги трябва да се диагностицира от УНГ-специалист, Той ще изследва слуха, за да определи какъв е видът и тежестта на загубата на слуха. След това се изготвя аудиограма, която илюстрира заключенията от изследването.

Съществуват четири вида загуба на слуха:

Проводната загуба на слуха е лека или средна с диапазон от 25 до 65 децибела. Тя се дължи на проблем във външното или средното ухо, който пречи на звука да премине правилно към вътрешното ухо.

Най-често срещан вид загуба на слуха е невро-сензорната, която се дължи на липсата или увреждането на сетивни клетки (ресничести клетки) в кохлеята.

Смесената загуба на слуха представлява комбинирана невросензорна и проводна загуба на слуха. И накрая, невралната загуба на слуха възниква, когато слуховият нерв не може да изпраща сигнали към мозъка.

Повече информация ще намерите тук или вижте видеото.