Mission

Mission

Да произвеждаме и доставяме навреме качествени и надеждни електронни модули, продукти, системи и услуги в областите МЕДИЦИНА, АВИОНИКА И ПРЕЦИЗНА ИНДУСТРИАЛНА ТЕХНИКА, като използваме съвременно оборудване, технологии и знания.

Да надграждаме изградения от нас високоетичен бизнес стандарт, чрез който утвърждаваме позицията си на сигурен и надежден партньор.

Чрез действията си като екип да доказваме, че името СЕНТИЛИОН е синоним на високо качество, съвременни технологии и иновативни решения, подобряващи живота на хората.

Nikolay_resized

Nikolay Kirov, CEO