002_vbb2_v011_bb2_sa2-cg_anatomy_per9_2

АНАТОМИЯ НА УХОТО. КАК ЧУВАМЕ

Слухови Импланти

АНАТОМИЯ НА УХОТО. КАК ЧУВАМЕ

„Ромонът на поточето, песента на дъждовните капки, акордите от любимата мелодия, смехът на любимия човек –звуците на всичко, което обичаме в нашия свят, достигат до нас чрез слуха.“

За да разберем най-добре какво представлява загубата на слухаще трябва първо да разберем анатомията на ухото и как точно се случва тази магия – чуването. Ухото има три основни части: външно ухо, средно ухо и вътрешно ухо.

Звукът представлява комплекс от трептения на въздуха с различна честота и сила. Звук в безвъздушна среда не може да има. В Космоса е абсолютна тишина. Когато човек има проблем със слуха, нещо по веригата от външни звукови трептения до частта от кората на мозъка, отговорна за слуха се е прекъснало.

Повече информация ще намерите тук или вижте видеото.