4222b497-20d4-4e5e-841e-35f8172495b2

УЧАСТИЕ В XIV НАЦИОНАЛЕН КОНГРЕС ПО ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЯ- “КАЧЕСТВОТО ДНЕС ВЪПРЕКИ РУТИНАТА”

Слухови Импланти

УЧАСТИЕ В XIV НАЦИОНАЛЕН КОНГРЕС ПО ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЯ- “КАЧЕСТВОТО ДНЕС ВЪПРЕКИ РУТИНАТА”

В периода 20 – 21 ноември 2020 се проведе XIV Национален конгрес по оториноларингология- “Качеството днес въпреки рутината”.

Ние взехме участие с тема „Качество в слуховите имплантатни системи на MED-EL“. В презентацията акцентирахме основно, как постигаме качество при използването на нашите продукти, а именно чрез изключително гъвкави и атравматични електроди, които гарантират запазване на остатъчния слух ( фините структури на вътрешното). В допълнение, чрез специализирания софтуер OTOPLAN, който анализира дължината на кохлеата, може да се избере най-подходящия за конкретният пациент имплантат. Друг важен качествен показател, който отличава кохлеарните имплантати на MED-EL e сигурност при изследвания с MRI (магнитен резонанс) до интензитет от 3Т без да се налага оперативна намеса.

MED-EL е единствената фирма в света, която представя на потребители истински и честни резултати за надеждността и качество на продуктите си.

Основна цел за нас е непрекъснатото обновявяне на слуховите имплантатни системи за да предоставим на потребителите ни още по-добро и качествено чуване.

Новостите през 2020 година са: софтуерите MAESTRO 9.0, OTOPLAN 3.0 и SYMFIT 8.0, аудио процесорите RONDO 3 (CI) и SAMBA 2 (BCI), аксесоар AudioStream.